دوست دارم این وطن را

بقلم اکادمیسین سلیمان لایق

دوست دارم این وطن را

دوست دارم این وطن را

دوست دارم سنگ او را، کوه او را

دوست دارم قلب خود را، خانه اندوه او را

دوست دارم این وطن را

خاک او را

ابرهای مست و هیبت ناک او را

دشتهای خشک گرما گشته و بی آب او را

دوست دارم این وطن را

برفراز کوهساران آسمان پاک او را

دوست دارم این وطن را

لانه ویران او را

خانه دهقان او را

در بر آزاده کوهستان غریو هی هی چوپان او را

بهمن و طوفان او را

غرش و عصیان او را

دوست دارم این وطن را

وادی شاداب او را

آمو و مرغاب او را

باد او را، ابر او را، آب او را

رستخیز موج از خود رفته و گرداب او را

لحظه های تنگ او را

چهره خشمیده و آژنگ او را

صلح او را، جنگ او را

سرگذشت زنده جاوید و با فرهنگ او را

دوست دارم این وطن را

باز گردون تاز او را

در نبرد قهر و طوفان آیت اعجاز او را

بر فراز دور دست آسمان، پرواز او را

بال بی آواز او را

دوست دارم این وطن را

ظلمت شبهای او را

در نبرد زندگانی جاده غمهای او را

در افقهای زمان استاره فردای او را

رزم او را، فتح او را، آینده زیبای او را                

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا