سخنان مدیر

خواننده روشن ضمیر راه سوم (ندای مردم)، همان گونه که از طریق شبکه اجتماعی «تیک تاک» به اطلاع رسانده شد، صفحه ما توسط یک عده عناصر ضد فرهنگ و تنگ نظر به یغما رفته بود، این امر باعث گردید تا داشته های یکساله سایت ما حیف و میل گردید، ولی راه سوم و دستاندرکارانش با مشعل فروزان از دل تاریکی ها بسوی روشنایی و روشنگری میشتابند.

نشریه انترنتی ما، اینک از آدرس جدید و با مطالب تازه به فعالیت مجدد آغاز نموده، جا دارد تا از حوصله فراخ همکاران قلمی و خوانندگان گرامی مان تشکر کنم، چی در مدت رکود صفحه، هر آن ما را توان استوار ماندن بخشیدند که از این همه محبت قلبا سپاسگزاری می کنیم.
بهرحال اين رويكرد حاسدان، برای لحظهء ما را از وظيفه ما كه همانا نشر و تكثير حقايق ميباشد، غافل نساخت.

همانگونه که از طریق وسایل ارتباط جمعی در جریان قرار داریم، تحولات نچندان دلخوش کنند در کشور در شرف وقوع میباشد، از جمله این تحولات منفی یکی هم در بند کشیده شدن زنان افغان را در بر میگیرد.
زنانى که سالیان متمادی در جامعه تا دندان مردسالار افغانی قربانی تصامیم زورمندان و جابران بی خرد گردیده اند.
پس از فيصله نا به خردانه و سپردن بیرحمانه افغانستان بدست طالبان، غرب در پی شکل دادن مهره های جدید میباشد تا در آینده با سرنخ انگشتان، مهره های نو را بدخواه شان برقصانند، چی مهره های سوخته دیگر چنگ بدل غرب نمیزند.
در پروژه جدید شخصیت سازی های غرب، شوربختانه عده بی کفایت و پیروان مکتب جینگویسم با جوایز کلان تقدیر میشوند، ریاکار ترین ها سنگ دفاع زنان را به سینه کوبيده، سرخط اخبار غرب و شرق ميشوند و در نهایت نان قربانی صد ها زن خاموش را در دامان غرب خورده نام و شخصیت چاق میکنند.
 
و اما در آنسوی دیگر طالبان، این جریان بنیادگرا مجریان طبقه اناث در مطبوعات داخلی را با صدور قانون خود ساخته، مجبور به پوشانیدن صورت های شان ساخته، تحت عنوان حجاب اسلامی حتی حق انسانی و بنیادی را از انان سلب نموده اند.
طالبان با تحمیل این جهالت فضای زیست را بر زنان افغان بدتر از جهنم میسازند، از سوى براى مردان تعين تكليف ميكنند تا با ريش و لباس هاى محلى در دواير رسمى ظاهر گردند.
یعنی اینها همان های اند که در ۱۹۹۶ ظهور کردند و شش سال از حیات یک ملت را ضایع کردند و حال یکبار دیگر در پی ترویج همان ظلمت میباشند.

این در حالیست که جامعه جهانى حکومت طالبان را برسمیت نشناخته و این اصل باعث گردیده تا میلیون ها انسان مظلوم با قحطی جدی غذا و ادویه مواجه گردد، چرخ تجارت در حال رکود، سایر دوایر در حالت بلاتکلیفی و از جانب دیگر بیکاری و عدم تادیه معاشات مامورین و معلمان پایه های حکومت بى ثبات طالبان را متزلزل تر میسازد.
 
ترديدى در ميان نيست كه اوضاع داخلى با وخامت جدى مواجه گرديده، در یک چنین فضای پر اختناق بعضی از رسانه هاى سمعى، بصرى و چاپى، بدون در نظر داشت حساسيت هاى قومى و محيطى، درست مانند ( راديو رواندا) در سال نود میلادی ، در تبليغات اميخته با تعصبات قومى مشغول ميباشند .
تبلیغات (رادیو رواندا) در دهه نود میلادی به کشتار های قومی انجامید، بی شک در کوتاه مدت پيامد تبلیغات سازمان یافته مطبوعات افغانی، فاجعه بزرگ را ميان اقوام اين كشور به بار خواهد آورد.
ترویج جینگوئيسم تحت عنوان آزادى بيان و مطبوعات، خيانت بزرگ در حق مطبوعات و ملت افغان است و تاريخ اينگونه خيانت ها را بخاطر ميسپارد.

اگر از مشکلات داخلی گذشته، نیمه نگاهی بر جنگ روس و اوکراین بیاندازیم، در خواهیم یافت که جنگ اوکراین و روس باعث بحران های جدی گردیده، حتى پایه های اقتصاد در اورپا را نیز متزلزل گردانيده است.
كتمان اين واقعيت برهنه كه کشور های اروپایی با قلت مواد ارتزاقی و نفت مواجه میباشند ميسر نيست، بدون شک با کهنه تر شدن این جنگ بر لست احتیاجات افزوده خواهد شد.

قطع نفت و عدم همکاری های روس با سایر کشور های اروپایی، تحریم های روز افزون غرب بر روس دلالت بر جنگ دیرپایی دارد که بدون شک اتش ان تا كشور هاى جهان سوم، مانند افغانستان نیز کشیده خواهد شد و دیر نخواهد گذشت که ایران و پاکستان نیز درگیر این فتنه ها گردند.
 تحولات اخیر چی در افغانستان، چی در سطح منطقه و چی در سطح اروپا، شباهت به هيچ تحول ديگر ندارد، در نهایت میتوان گفت این هرج و مرج های از قبل حساب شده توسط جهان اول، جهان را بسوی جنگ سوم جهانی سوق میدهد و دیر نخواهد گذشت که در این جنگ سرمایه انسان های زیاد هیزم وار بسوزند.
 بهانه تراشى هاى جهان اول براى تصاحب اراضى همجوار مرز هاى روس، نشانه رفتن هاى مكرر امریکا بر اوضاع كشور چين و زنده نگاهداشتن فتنه جنگ در جهان، خود تصديق بر آنست كه جهان اول در حال سامان دادن درد سر هاى جديد براى آسيا میباشد.

در یک چنین اوضاع که دول جهان اول غرق در باطلاق رقابت های سیاسی، نظامی و اقتصادی میباشد، بایست انتظار هر پیشامد را در سطح جهانی و منطقه (آسیا میانه) داشت.
در هرحال؛ اوضاع جاری و تحولات آینده را در فصل های بعدی به تحلیل گرفته ، همچنان به نشر حقایق و روشنگر ادامه خواهیم داد.
با توفیق خرد
خاتول مهمند

دکمه بازگشت به بالا