حقوق و قدرت زن در اسلام.

زن گرانبها ترین اعجاز خداوند است وقتی که دختر است در ی از درهای بهشت برای والدین میباشد.

زن قدرت زندگی است که میتواند در هر شرایط زندگی را بسازد در دارایی و نادارایی ها ، زن چراغ نور خانه است که با روشنایی در های تاریک را به روشنایی مبدل میکند وقتی که همسر است نیمه از دین شوهر را تمکیل میکند وقتی که مادر است بهشت در زیرپای مادر است و هیچ شخص حق ندارد زن را کوچک بشمارد و فکر کند که آثار وجود زن با مرد در قیامت تفاوت دارد و تفاوفت مرد زن تنها در ساختار جسم است ولی ریشه آنها یکی است چنانچه خداوند متعال با بهترین شیوه سلوک مساوی بودن زن و مرد را بیان نموده است که  (هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ)  سوره (بقره: 187) ترجمه: آنان برای شما لباس هستند و شما برای آن لباس هستید و همچنان در قرآنکریم یک آیه دیگری برای به اثبات رساندن تساوی بودن حقوق زن و مرد وجود دارد (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواْ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ) (آل عمران : 195). ترجمه: برای مردان از آنچه به اختیار کسب کرده اند بهره ای است و برای زنان نیز از آنچه به اختیار کسب کرده اند بهرای است بیدون اینکه تفاوت بین زن و مرد قایل شود حقوق مساوی است.

چنانچه کشور های غربی ادعا دارند که حقوق زن را آنان در قانون پیاده کرده اند که به مدت ۱۰۰ سال میشود اما از حقیقت نگذریم جایگاه و مقام زن در اسلام ۱۴۰۰ سال قبل بیان شده بود و قبل از ۱۴۰۰ سال پیش زنان در حالی بودند که حق در انحصار و راثت نداشتند و به ایشان مطابق به وظایف زنانه شان حقوق داده میشد. و بر اساس جهل و نادانی قوم اعراب دختران خود را زنده به گور میکردند مردان زن را در شمار حیوانات قرار داده و اورا جز لوازم و اساس زندگی میشمردند و از ترس آلوده گی دختران خود را در روز اول تولد سر میبوریدند و یا هم از بالای های کوه بلند به دره عمیق پرتاب میکردند و گاهی در میان آب غرق میکردند و این عمل زشت و ناپسند نه تنها در بین قوم اعراب وجود داشت بلکه در سایر جهان و اقوام مختف نیز این عادت رواج داشت از جمله این کشور ها میتوان نام برد

مصر باستان٬ یونان رومانی و قبایل آسترلیای به جهت عوامل متعدد از جمله عامل دینی ( اعتقاد به حلول ارواح) و همچنین اقتصادی (ترس از فقر) به این عمل دست میزدند در سرزمین نیل دختران را به بهترین آرستنی ها زینت میدادند و سپس در آب های نیل می انداختند٬ هندیان نیز قبل از سوزاندن دختران را می آراستند٬ فرانسوی ها در سال ۵۸۶ م کنفرانس در باره زنان تشکیل دادند که آیا زنان از روح برخوردارند؟ اگر روح دارند این روح حیوانی است یا انسانی؟ سپس در این نتیجه رسیدند که او انسان است اما صرف برای خدمت به مرد آفریده شده است.

قانون انگلستان تا سال 1805 م به مرد اجازه میداد که زن خود را به فروش رساند و قیمت همسر را 6 پنی تعین کرده بود اما در دین اسلام برای زن ارزش خاص قایل است که جایگاه مادر را ۳ مرتبه بلندتر از مرد یعنی پدر دانسته است و همچنان یک حدیث دیگری از ابو هریره (رض) روایت شده است که (مردی نزد رسول الله (ص) روایت کرده است که ای خدا کدام یک از مردم شایسته تر به همراه نیک من هستند؟ فرمود مادرت همان شخص دوباره پرسید سپس چی کسی؟ فرمود:سپس مادرت و بعدا پرسید سپس چی کسی؟ فرمود سپس مادرت و دوباره تاکید نمود سپس چی کسی فرمود سپس پدرت.

اسلام همجنین زن را در نقش همسر گرامی داشته و شوهر را به نیکی در حق او و معاشرت خوب توسیه نموده و بیان کرده است او نیز حقوق هم مانند وی دارد به جز آنکه شوهر به سبب مسولیت کسب درآمد و قیام به امور خانواده به یک درجه بروی برتری دارد نه بخاطر اینکه قوت و تصمیم گیری بلکه بخاطر برتری تکلیف که یعنی بالای خانم تکلیف بار اضافه نباشد و در آیت شریف نیز فرموده شده است (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ) نسأ ۱۹ترجمه: به آنان به شاسیتگی رفتار کنید.

در دین اسلام برای زن حقوق زیل را بیان کرده است از قبیل زندگی کردن ٬ آموزش٬ آبرو٬ تجلیل در تاریخ٬ الگو بودن شخصیت٬‌ مسکن٬ آزادی٬ نفقه و مهر که هر کدام را به تنهایی مفصل بیان میدارم.

۱- زندگی: موضوغ بحث زندگی زن قبل از ظهور اسلام و بعد از ظهور اسلام.

۲- آموزش: طلب علم و دین برای هر مرد و زن فرض است.

۳- آبرو: عزت و احترام داشتن به همسر٬ مادر٬ خواهر٬ همسایه.

۴- تجلیل در تاریخ: در قرآنکریم در سوره مریم آمده است وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۚ  (41)  وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ (19) ترجمه: پیغمبر تاریخ ابراهیم را فراموش نکنی٬ پیغمبر تاریخ مریم را فراموش نکنی چنانچه خداوند متعال حضرت ابراهیم(ع) را در قرآنکریم به حیث قهرمان مرد در تاریخ یادآوری کرده و مریم(ع) را الگوی زن قهرمان در قرآنکریم یادآوری کرده است.

۵- الگو بودن: آیا زن الگوی مرد است یا الگوی زن؟ قرآنکریم میفرماید الگوی هردو است.

۶- شخصیت: که هیچ مرد حق مسخره کردن زن را ندارد و زن هم حق مسخره کردن زن را ندارد یعنی قوم هیچ قومی دیگر را مورد تمسخر قرار ندهد.

۷- مسکن: همانگونه که یک مرد حق زندگی مسکن٬ خوراک٬ پوشاک وغیره مادیعات را دارا اند زن نیز دارا میباشد و هیچ فرق بین شان وجود ندارد.

۸- آزادی: آزادی در قالب جایگاه دین اسلام یعنی زن حق دارد نه تنها در امور کارهای خانه حفاظت از خانواده سهم داشته باشد بلکه در امورکارهای بیرون هم میتواند ایجاب وظیفه نموده و نفقه حلال برای خود و خانواده خود بیاورد و مانند یک مرد مسولیت را به عهده گیرد.

۹- نفقه: قرآنکریم میفرماید هر مرد باید نفقه همسرش را به اندازه توانایی خود بدهد.

۱۰- مهر: قرآنکریم میفرماید مهر زنان را به (طور کامل) به عنوان یک عطیه الهی با آنان بپردازید ولی اگر آنها چیزی از آن به رضایت خاطر به شما ببخشد حلال و گوارا مصرف نماید.

عبدالله  پوپل

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا