جلوه های بهار،  

                                                                                                                        در شعر و اندیشه ی علامه اقبال

دستگیر نایل

امروز از جمله کتاب خوانان و شعر دوستان، کسی نیست که با نام علامه اقبال لاهوری شاعر و فیلسوف نام اشنای نیم قاره ی هند، اشنا نباشد. این شعر اقبال که می گوید:                                                                                 _ نه افغانیم و نی تُرک و تتاریم //  چمن زادیم و از یک شاخساریم                                                               تمیز ِ رنگ و بو، بر ما حرام است //  که ما پرورده ی یک نوبهاریم                                                                 این شعر، نماد وحدت و شعار انسان دوستی، فرا قومی و فرا ملیتی و در نظر نداشتن رنگ و پوست و مذهب و ایین کسی، این اندیشه را تداعی می کند که « آدمی» زاده ی یک نسل و « آدم » است و گوهر هستی ما، یکی است و قوم و مذهب و ملتی را بر ملت  دیگری بر تری نیست.اقبال مانند هر شاعر هندی و پارسی گوی ،با طبیعت، بهار، زنده گی و انسان، عشق می ورزیده و انها را دوست می داشته است.خامه ء چالاک، روان و فصیح این شاعر بلند نظر نشان می دهد که چگونه در کار بُرد واژه ها ، مصطلحات معمولی و مروج زبان پارسی چه در سرزمین بزرگ هند و چه در دیگر قلمرو گوینده گان این زبان تسلط داشته است.در سروده های اقبال، ترکیب ها و استعاره های بدیع و زیبا مانند: آتش نژاد، شعله ء افسرده، یک نیستان ناله، عجمِ رمیده بود، تجلی راز حُسن، خانه ء نور، درد آشنا، داغِ تمنا، و مانند این ها فراوان بکار برده شده اند.

   در هنر شاعری اقبال بیشتر هدف این است که امور اخلاقی، فضایل معنوی، فلسفه و حکمت، عرفان و تعلیمات دینی را تبلیغ نماید.در واقع اقبال، شخصیت چند بُعدی است که می خواهد هم تبلیغ اخلاق و دین و عرفان نماید و هم در میدان شاعری زور آزمایی کند.هم فیلسوف باشد و هم عارف و ادیب وهم یک متفکر دینی یی تجدد پسند و مردی ازادی خواه ، عاشق میهن و ارزش های دینی با بیان اندیشه های نو گرایانه باشد.در بیان اندیشه های عرفانی، اقبال معتقد به ( وحدت الوجود ) و به اصطلاح خودش ( خودی) است که در کنار بیان اندیشه های ذوقی ، اندیشه های عرفانی خود را هم بیان می کند.اقبال شاعر طبیعت، زنده گی و زیبایی ها است.او همه اشیاء و پدیده ها را متحول زیبا و دل انگیز می بیند.بهار، کوه، دشت و دمن، سبزه ولاله و گل، باغ و راغ همه در نظر او زیبا و دوست داشتنی اند:                    _ رخت به کاشغر گشا، کوه و تَل و دَمن نگر //                                                                                        سبزه جهان جهان ببین، لاله چمن چمن نگر                                                                                         باد بهار موج موج، مرغ بهار، فوج فوج //                                                                                            صلصل و سار، زَوج زَوج؛ بر سر ناروَن نگر                                                                                       و در فصل بهار است که ذوق مستی و باده گساری میکند ، غزل می سراید و دیگران را نیز در این بزم فرا میخواند: _ فصل بهار این چنین، بانگِ هزار این چنین //                                                                                      چهره گشا غزل سرا، باده بیار این چنین                                                                                                بادِ  بهار را بگو، َپی به خیال من بَرد  //                                                                                                  وادی دشت را دهد نقش و نگار، این چنین                                                                                              و از زنده گی، چنین فهم و درکی بما می دهد:                                                                                            _ شبی زار نالید ابر بهار //  که این زنده گی، گریه ئ پیهم است                                                                       درخشید برق سُبک َسیر و گفت //  خطا کرده یی، خنده ء یکدم است                                                                ندانم به گلشن کی بُرد این خبر ؟ //  سخن ها میان گل و شبنم است                                                                       بهار اقبال، بهار رنگ و بو نیست. بهار عشق، بهار جستجو ها، بهار تحول و دیگر گونی ها ، زدودن نفرت از دل ها و صفای اندرون و پاک ساختن دل از حسد، کینه، و غبطه خوردن به جاه و مال و منال مردم است.لذا  تماشاگر بهار و گلستان شعر او، نیز ادمی باید باشد با صفا و صمیمی با دلی آگنده از عشق و محبت، جستجو گر و دیگر اندیش.اگر چنین نباشد، لذتی از باغ و بوستان او نخواهد برد.بلکه زیان خواهد دید:                                                             _ زیان بینی ز سَیر بوستانم //  اگر جانت شهید جستجو نیست                                                                           نمایم انچه هست اندر رگ گل // بهار من، طلسم رنگ و بو نیست                                                                       در سروده های اقبال ( لاله)، نماد آزادی خواهی، روشنی و نمایشی از زیبایی های طبیعت است:                _ لاله ئ این چمن، آلوده ی رنگ است هنوز //                                                                                        سپر از دست مینداز که جنگ است، هنوز                                                                                                 _ نخستین لاله ی این نوبهارم //  پیاپی سوزم و داغی که دارم                                                                            به چشم کم مبین تنهایی ام را  //  که من صد کاروان گل، در کنارم                                       

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا