۶ جدی چرا اتفاق افتاد

بقلم: خاتول مهمند

در نوشته های مناسبتی عده از عزیزان در که مدام حانبگیرانه بوده جز تکفیر ، دشنام و شعار بازی ها در باب ششم جدی چیزی دیگر دستگیر ما نمیشود، اگر جانب منطق را گرفته پیرامون این اصل بنویسیم بهتر خواهد بود تا اینکه مغز خلق الله را با کلمات کلیشه یی بگندانیم.

جریانات اتفاق افتاد در کشور ما بستگی محکم با سیاست های منطقوی و جهانی دارد و هیچ کشور بدون دلیل موجه و حصول منافع ملی خودش به کشور دیگر لشکر نمیکشد. 

از اینکه هوایی بگویم بهتر است تا به برگه های تاریخ مراجعه کرده چیزک با معنا و با پشتوانه تحویل نسل جوان بدهیم.

عمدتاً لشکر کشی شوروی به افغانستان ربط محکم با جنگ ویتنام و حضور جریان چپ در کشور ما دارد، بدون شک جریان چپ با حمایت روس در افغانستان برای امریکا بهانه خوب بود تا جریانات بنیادگرایان مانند مجاهدین را تا پای جان تمویل کنند.

و اما جنگ ویتنام با درگیری بین کمونیست‌های ویتنام شمالی و دولت ویتنام جنوبی آغاز شد. در وسط‌ دهه‌ ۱۹۵۰ میلادی، ویتنام شمالی توسط کشورهای کمونیستی مانند جمهوری خلق چین و اتحاد جماهیر شوروی حمایت می‌شد.

ویتنام جنوبی نیز حمایت کشورهای ضد کمونیست و عمدتا ایالات متحده آمریکا را داشت. سرانجام پس از بیست سال جنگ در ویتنام، ایالات متحده آمریکا شکست خورد. طی این شکست نه تنها بلاک کمونیسم توانستند کشور ویتنام را از آمریکا ( بلاک امپریالیسم ) بازپس گیرند، بلکه ایالات متحده که پس از جنگ جهانی دوم در جهان بسیار مورد احترام بود، وجهه‌اش را از دست داد. 

شکست امریکا در جنگ ویتنام از گلوی جیمی کارتر و مشاور امنیتی وی برژینسکی سهل پایان نرفت که در نتیجه ان بد هضمی کارتر و پرژنسکی توطئه بزرگ تحت عنوان حركت هاى راديكال مذهبى در كشور ما را تمويل كردند، چى افغانستان از نگاه جغرافيه با شوروى سابق نزديك تر مي افتاد و بدين گونه امريكا زيرى حلق بلاک کمونیسم مکتب های فندامنتلستی را پرورش داد و بدین شکل پای روس را به خاک ما کشاندند.

این دسیسه بزرگ‌تر از آنست که در حلقه فهم ما بگنجد زیرا امریکا ان توطئه را طى ساليان گذشته در لفافه هاى مختلف مجاهد، طالب، دموکراسی و باز هم طالب بر مردم ما تحميل كرده است.

بر آن عده عزیزان که برگه تاریخی را مطالعه میکنند، روشن است که زمانى خروج قشون سرخ ( اردوى شوروى ) پرژینسکی به کارتر میگوید: اکنون میتوانیم به روسیه بگویم که انتقام شکست در ویتنام را کشیدیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا