حقوق زن در افغانستان

بقلم زهرا پوپل

سر گذشت دوران تلخ جامعه تاریخ افعانستان که به اثر پایمال شدن حقوق زن جنبه های منفی را در پی داشته است که هیچگاه کسی قادر به درک و فهم حقوق زن در افعانستان نبوده است افراد زیاد شاهد این حادثه های تلخ در هر دوره ای بوده است اما اکنون با وجود پیش رفت های که در پی مسیر رخ داده است هیچی کسی خط و مسیر خود را را تغیر نداده است و بر مسیر که قبل از اسلام بود پیروی می‌کند اگر در جامعه  پر رنج افعانستان نگاه بی اندازیم تعداد خیلی خانم ها از حق حقوق خود محروم است زن در جامعه افعانستان مانند یک برده خدمتکار می‌ماند نه خانم جمله که اگر کسی توان فکری‌اش بالا باشد حس خواهد کرد قبل از انتشار دین اسلام  وقتی فرشته آسمانی به نام دختر در روی زمین  به دنیا می آمد  همه بشریت از شرمیت  سرخ میشدن و دختران را زنده به گور می‌کردند زمانیکه دختران تولد میشدند فامیل هایشان دلهره  و پیشمانی میکردند بلی ! این سرنوشت تلخ است که پیش از آغاز اسلام برای زن رقم خورده است.

 اما جامعه که زن بیشتر از مرد به حمایت ضرورت دارد حق حقوقش پایمال می‌شود جامعه که همه زنان افغان از فعالیت استعداد های خود باز مانده است.

 در اصل ارزش دختر یعنی چه ؟

همان دختری که قرار است فردا مادر فرزند کسی شود ٫ دختر همان کسی است که قرار باشد پایگاه اصول برای شوهرش شود یک خواهر برای برادر و یک غمخوار برای پدر .

بلی!  فقط یک دختر است اما می‌تواند همه بشریت را با لمس استعداد هایش را به چرخش در آورد زن همان موجود الهی است که در نبودش دنیا تاریک است  زن همان تحفه الهی است که با آن زندگی سازمان میگرد  زن همان فرشته مهربان است که در هر شرایط برایت بازو می‌دهد  زن هم مادر است هم تکیه گاه هم سرپناه . وضعیت کنونی کشور ما افغانستان طوری شده است که هیچکسی صدای آروزی یک زن را نمی‌شوند در حکومت امارت اسلامی طالبان  دروازه مکاتب٫ در امید ها٫ در خوشی ها٫ در هدف ها آرزو ها را به رویش بسته اند . زن را از حق اجازه آزادی بیان آزادی  سواد آموزی محروم ساخته اند این یک واژه تلخی است که دختران افغان از ساحه درس دور شده اند همه ی دختران به دنبال امید آزادی و حقوق در افعانستان اند.

دختران سرزمین افغانستان به مشابه یک مرد در این سرزمین و این دیار  است با نبود شرایط امنیتی و حق تلفی  هنوزهم ایمان به امید دارند روز ها و شب ها در خیال آروز های درس خواندن فکر می‌کنند و هیچگاه شکست را قبول نکرده اند سخت تلاش کرده اند دختران افغانستان برای آزادی بیان خود دست به اعتراضات زدند اما هیچکسی صدای فریاد این دختران را نشنیدند دختری که به خاطر آزادی کشورش بخاطر تعلیم اش  دست به تلاش زد اما کسی همواره حمایت شان نکردند و  با چشم پر اشک  صد ها آرزو به خانه هایشان برگشتند اما در جامعه که نقش خانم مطرح نباشد آن جامعه رو به سکوت مواجه است چرا که دنیا به همکاری دو موجود یعنی مرد و زن ساخته می‌شود  دو موجود که در روح یکی اما در جنسیت فرق دارد  اگر بخواهیم جامعه پیش رفته خوب داشته باشیم پس هیچ گاه نگذاریم حق حقوق دختران افغان پایمال شود هیچگاه نگذاریم به خاطر تحصیل با چشم پر اشک بر خانه برگردند  دنیای که  با یک دست آباد نمی‌شود  همینگونه بیدون فعالیت های اقتصادی و اجتماعی خانمها در آن حکومت به شکست مواجه میشود و  آزادی حقوق هر فرد در جامعه است چه دختر باشد چه پسر ! فرق ندارد بلکه تفاوت میان این همه خود مان ایجاد نموده ایم و حقوق خانم ها را پایمال نموده ایم.

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا